HKI - inovativnost.hr / Upitnik 2016.

Organizatori

Glavni sponzor

Suradnici

Pokrovitelji

Upitnik 2016.

Upitnik se sastoji od 5 dijelova – uvodnog dijela s osnovnim podacima o Vašem poduzeću, pitanja kojima se analiziraju inovacijski kapaciteti, zatim inovacijska strategija i procesi i konačno inovacijski rezultati, dok se posljednji segment odnosi na Vaše potrebe i komentare. Za njegovo ispunjavanje trebat će vam 15-tak minuta.
Prikupljanje podataka provodit će se do kraja siječnja 2017., te će individualni izvještaj za Vašu tvrtku biti dostavljen tokom veljače 2017, a u njega će biti uključeno sljedeće:

  • Analiza ostvarenih rezultata u područjima inovacijskih kapaciteta, inovacijskih procesa i strategije te inovacijskih rezultata
  • Usporedba ostvarenih rezultata Vaše tvrtke s prosječnim rezultatima istraživanja
  • Usporedba ostvarenih rezultata Vaše tvrtke s rezultatima usporedivih tvrtki
  • Individualne preporuke za poboljšanje svakog analiziranog područja na temelju kojih imate priliku dodatno poboljšati poslovanje
Sva pitanja su obavezna.

OPĆENITA PITANJA O TVRTKI 1/5

(*) Finacijske institucije, banke, financijske uslužne djelatnosti, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi i ostali fondovi nisu uključeni u HKI istraživanje.

ULAGANJE U INOVACIJSKI KAPACITET VAŠE TVRTKE 2/5

Koliko ulažete u budućnost svoje tvrtke? Inovacijski kapacitet ovisi o uloženim ljudskim i materijalnim resursima.

INOVACIJSKI PROCESI I STRATEGIJA 3/5

Na koji način razvijate inovacije? Jesu li inovacije dio Vašeg načina razmišljanja o poslovanju ili nešto što se događa usput? U ovom dijelu bavimo se procesima i strategijom inoviranja.

REZULTAT INOVACIJSKOG KAPACITETA U VAŠOJ TVRTKI 4/5

Ulaganja u inovacije su dugoročna, ali moraju dati konkretne rezultate – nove ili značajno poboljšane proizvode/usluge, procese, procedure ili poslovne modele u različitim poslovnim područjima i organizacijskim aspektima.

VAŠE POTREBE I PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE INOVACIJSKOG SUSTAVA 5/5

Dodatno pitanje za tvrtke koje su sudjelovale u istraživanju: