HKI - inovativnost.hr / Povjerenstvo

Organizatori

Glavni sponzor

Suradnici

Pokrovitelji

Povjerenstvo

Povjerenstvo

HKI upitnik i HKI metodologija rangiranja tvrtki rezultat su suradnje vrhunskih hrvatskih akademskih i gospodarskih stručnjaka iz područja inovativnosti. Metodologija je razvijena na temelju najbolje međunarodne prakse, a za provedbu projekta na najvišoj razini i izradu preporuka osnovano je stručno povjerenstvo. Povjerenstvo će osigurati objektivnost cjelokupnog istraživanja i povjerljivost u postupanju s podacima te provesti kontrolu ispravnosti podataka unesenih u upitnik. Osim toga, povjerenstvo će donositi i prevage u slučajevima kada se prema rezultatima upitnika dvjema tvrtkama dodijeli isti rang.

Članovi stručnog HKI povjerenstva:

  1. Dr. Sc. Mira Lenardić, prodekanica za istraživanje i razvoj, Veleučilište VERN'
  2. Željko Vukelić, direktor, Lider press d.d.
  3. Vedran Antoljak, direktor, Sense savjetovanje d.o.o.
  4. Gordana Ćorić, predavačica iz područja poduzetništva i poslovne etike, Veleučilište VERN'
  5. Antonija Mršić, voditeljica Službe za inovacije, intelektualno vlasništvo i nove tehnologije, Ministarstvo poduzetništva i obrta
  6. Predstavnik Privredne banke Zagreb (PBZ)