HKI - inovativnost.hr / Novosti / Inovacijski kapaciteti - osnova konkurentnosti i ključ za fondove EU

Organizatori

Glavni sponzor

Suradnici

Pokrovitelji

Inovacijski kapaciteti - osnova konkurentnosti i ključ za fondove EU

Danas u Hrvatskoj nema korporacije s potpuno integriranim i funkcionalnim sustavom inovativnosti koja sustavno razvija svoje inovacijske kapacitete.

U današnjemu nestabilnom konkurentskom okružju možemo biti sigurni samo u jedno - ubrzat će se tempo promjena. Organizacije koje će biti sposobne stvarati inovacije bit će konkurentnije od drugih. Da bi to ostvarile, menadžment mora stvoriti inovacijske kapacitete. Kako i zašto?  U ranim devedesetima osiguravajuća industrija u Velikoj Britaniji suočila se s velikim promjenama: s ulaskom novih konkurenata, ulaskom komercijalnih banaka u distribucijski lanac te novim informatičkim rješenjima koja su omogućavala brzo smanjenje troškova. Pogođena kombinacijom učinaka gospodarske krize, zemlja se našla u ciklusu niske profitabilnosti. Financijski utjecaj tih promjena izazvao je gubitke od 30 posto prihoda. Menadžment osiguravajućih društava ubrzo je shvatio da tradicionalne strategije više nisu učinkovite i da treba stvoriti vlastite kapacitete i sustav za osmišljavanje i provedbu inovacija.

EU: 200 milijardi eura na godinu Tada je počelo stvaranje održivih inovacijskih kapaciteta koji su redefinirali industriju. Proces se oslanjao na četiri zasebna ali povezana područja: inovaciju proizvoda i usluga, organizaciju, tržišta i procese. Sva ta područja zahtijevaju potpunu integraciju inovacijskog sustava u tvrtki s konačnim učinkom stvaranja odgovarajuće inovacijske korporativne kulture. Europska unija svjesna je da će preživjeti samo organizacije koje će uspješno razviti vlastite inovacijske kapacitete za stvaranje primijenjenih i na tržište orijentiranih inovacija. Danas je itekako svjesna važnosti inovacija, zato svake godine povećava sredstva za financiranje inovacija i razvoj inovacijskih kapaciteta. Naime, europske članice ukupno ulažu više od 200 milijardi eura na godinu u inovacije. Uz to Europska komisija ove će godine raznim fondovima i programima uložiti 6,3 milijarde eura u financiranje inovativnih projekata i razvoj inovacijskih kapaciteta. 

Pri tomu je važno da Komisija prepozna gospodarstvo kao osnovicu za razvoj inovacijskih kapaciteta, stoga je to postavljeno kao prioritet i 800 milijuna eura usmjereno je u projekte u kojima male i srednje tvrtke čine najmanje 35 posto njihove vrijednosti. Europska i svjetska iskustva pokazuju da količina inovacija koje dolaze od individualaca inovatora i iz istraživačko-razvojnih laboratorija nije dovoljna za stvaranje primijenjenih i tržišno orijentiranih inovacija koje nisu samo tehnološke nego se posebna pozornost posvećuje svim razinama - od novih proizvoda i usluga, pristupa, metodologija, promocije do organizacije, procesa i drugih, i to na svim područjima, od zdravstva preko IT-a, zaštite okoliša do ekonomije znanja itd.

Kvocijent inovativnosti Hrvatskim tvrtkama preporučuje se da što prije počnu razvijati vlastite inovacijske kapacitete i integrirani sustav inovativnosti kako bi bile što spremnije natjecati se za fondove i darovnice EU za inovacije. U današnje doba produbljivanja krize hrvatskoga gospodarstva i pada  nekih industrijskih sektora od 30 i više posto važnost gradnje inovacijskih kapaciteta uvelike je zanemarena (marginalizirana) u hrvatskim tvrtkama i korporacijama. Gotovo je nevjerojatno da danas u Hrvatskoj nema korporacije s potpuno integriranim i funkcionalnim sustavom inovativnosti koja sustavno razvija svoje inovacijske kapacitete. Iako odnedavno ima nekoliko hvalevrijednih pokušaja za razvoj takva sustava u nekima od najuspješnijih većih i srednjih tvrtki, posebno zabrinjava što menadžment nije svjestan važnosti stvaranja inovacijskih kapaciteta u kontekstu iskorištavanja fondova EU. Do sada nije bilo analize stanja hrvatskih inovacijskih kapaciteta. Iz provedenih studija može se iščitati samo stanje inovacija sagledavanjem razine investicija tvrtki i države u znanstvena istraživanja i razvoj. Radi pokušaja procjenjivanja inovacijskih kapaciteta hrvatskih tvrtki savjetnička tvrtka Sense Consulting, poslovni tjednik Lider i Veleučilište Vern’ nedavno su pokrenuli istraživanje ‘Hrvatski kvocijent inovativnosti - HKI’. HKI-jev je cilj dići razinu svijesti u tvrtkama o važnosti ulaganja u razvoj vlastitih inovacijskih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i informiranja javnosti o hrvatskom znanju, vještinama i alatima koji gospodarstvenicima mogu pomoći u stvaranju i poboljšanju inovacijskih kapaciteta.

Autor: Vedran Antoljak, generalni direktor Sense Consultinga

Izvor: Liderpress.hr (link)