HKI - inovativnost.hr / Metodologija

Organizatori

Glavni sponzor

Suradnici

Pokrovitelji

Metodologija

Istraživanje Hrvatski Kvocijent Inovativnosti provodi se godišnje putem standardiziranog on-line HKI upitnika, koji sadrži 33 pitanja. Vlasnici ili direktori malih, srednjih i velikih tvrtki iz svih hrvatskih regija ispunjavaju upitnik samostalno ili uz pomoć organizatora projekta. 

Metodolgija

Metodologiju provedbe istraživanja su razvili vodeći hrvatski stručnjaci iz područja inovacija, na temelju najbolje međunarodne prakse. Metodologija je razvijena posebno za potrebe ovog projekta, pa se velika važnost pridaje jednostavnosti pitanja, ali i prikupljanju relevantnih podataka o svakom području koje se želi analizirati.

Upitnik je podijeljen na pet osnovnih grupa pitanja. Prvi dio uključuje općenita pitanja, kako bi se mogla provesti analiza odgovora prema različitim kategorijama. Drugi, treći i četvrti dio strukturirani su tako da osoba koja ispunjava upitnik odgovara na pitanja o ulaganjima u razvoj inovacijskih kapaciteta, inovacijskim procesima i strategiji te rezultatima ulaganja. Zadnji, peti dio pitanja, nije uključen u izračun kvocijenta inovativnosti, a odnosi se na pitanja o potrebama i preporukama tvrtki sudionika.

Kvocijent inovativnosti čine pitanja u drugom, trećem i četvrtom dijelu. Ova pitanja imaju po pet ponuđenih odgovora, na temelju kojih se daju unaprijed definirane ocjene. Pitanjima se dodjeljuju ponderi prema važnosti. Potom se računaju indeksi te rang svake pojedine tvrtke unutar grupe malih, srednjih i velikih tvrtki.

Eliminacija nepouzdanih odgovora provodi se statističkim metodama, ali i dodatnom kontrolom HKI povjerenstva.